Ορθοπεδικά

Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με ειδική ορθοπεδική κτηνιατρική κλινική.